hide

  • Cervical ($80 per treatment area)
  • Thoracic ($100 per treatment area)
  • Lumbar ($160 per treatment area)
  • Hips ($120 per treatment area)
  • Knees ($120 per treatment area)
  • Ankles ($80 per treatment area)
  • Feet ($80 per treatment area)
  • Shoulders ($100 per treatment area)
  • Elbows ($60 per treatment area)
  • Hands ($50 per treatment area)